Citeren van de DSM ‐ V

Vooral als u een paper schrijft of een presentatie voorbereidt die gaat over geestelijke gezondheid, moet u mogelijk de laatste editie van de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-V) citeren. Over het algemeen citeert u deze handleiding zoals elk naslagwerk of handleiding. Het formaat van uw citaat verschilt afhankelijk van of u de citatiemethode Modern Language Association (MLA), American Psychological Association (APA) of American Medical Association (AMA) gebruikt.

MLA

MLA
Begin met de associatie als u de database citeert. Als u de DSM-V hebt geopend via de online database, begin dan met de naam van de American Psychiatric Association als auteur van de handleiding. Volg de naam van de vereniging met een punt. [1]
 • Voorbeeld: American Psychiatric Association.
MLA
Zet eerst de titel van de handleiding als je het boek citeert. Als je de boekversie van de DSM-V hebt gebruikt in plaats van de databaseversie, ziet je bibliografische verwijzing er iets anders uit. In plaats van te beginnen met de naam van de APA, begin je cursief met de titel van de handleiding. Volg de volledige naam met de afkorting "DSM-5". [2]
 • Voorbeeld: diagnostische en statistische handleiding voor psychische stoornissen: DSM-5. 5th ed., American Psychiatric Association, 2013. DSM-V, doi-org.db29.linccweb.org/10.1176/ appi.books.9780890425596.dsm02.
MLA
Voeg de titel van de handleiding cursief toe, gevolgd door de editie. Schrijf de volledige naam van de handleiding, gevolgd door een komma. Stel vervolgens vast dat u verwijst naar de vijfde editie van de handleiding door "5th ed" te typen, gevolgd door een punt. [3]
 • Voorbeeld: American Psychiatric Association. Diagnostische en statistische handleiding voor psychische stoornissen, 5e ed.
MLA
Geef de naam van de uitgever en de publicatiedatum op. Voor de DSM-V is de naam van de uitgever "American Psychiatric Publishing". Herhaal de naam van de vereniging niet. Plaats een komma achter de naam van de uitgever, gevolgd door 2013, het jaar van publicatie. Plaats een punt na het jaar van publicatie. [4]
 • Voorbeeld: American Psychiatric Association. Diagnostische en statistische handleiding voor psychische stoornissen, 5e ed. American Psychiatric Publishing, 2013.
MLA
Maak een lijst van de database samen met een permalink naar de handleiding zelf. Typ na het jaar van publicatie "DSM-V" als database, gevolgd door een komma. De naam van de database moet cursief zijn. Voeg na de komma een directe permalink toe naar de locatie van de DSM-V in de database. [5]
 • Voorbeeld: American Psychiatric Association. Diagnostische en statistische handleiding voor psychische stoornissen, 5e ed. American Psychiatric Publishing, 2013.
 • Voeg het "http: //" - gedeelte van de URL niet toe aan het begin van de permalink.
MLA
Voeg indien nodig de toegangsdatum toe. Voor de DSM-V is de toegangsdatum doorgaans niet vereist. De inhoud van de handleiding verandert niet tenzij er een nieuwe editie wordt gepubliceerd. Sommige instructeurs of supervisors kunnen dit echter nodig hebben. Als u de datum opneemt, gebruikt u de indeling dag-maand-jaar. [6]
 • Voorbeeld: American Psychiatric Association. Diagnostische en statistische handleiding voor psychische stoornissen, 5e ed. American Psychiatric Publishing, 2013. Geraadpleegd op 15 augustus 2018.
MLA
Neem waar mogelijk de naam van de vereniging op in uw tekst. Voor in-tekst haakjescitaten vermeldt u doorgaans de auteur en het paginanummer. Bij de DSM-V is de auteur de American Psychiatric Association. Als u de associatie in uw tekst vermeldt, hoeft u alleen het paginanummer in uw haakje op te nemen. [7]
 • Voorbeeld: volgens de American Psychiatric Association lijdt 3-7% van de schoolgaande kinderen aan ADHD (12).
 • Ander voorbeeld: overal van 3 tot 7 procent van de schoolgaande kinderen lijdt aan ADHD (American Psychiatric Association 12).

APA

APA
Begin met de naam van de vereniging als auteur. De American Psychiatric Association is zowel de gecrediteerde auteur van de DSM-V als de uitgever. Begin uw bibliografische vermelding met de naam van de vereniging, gevolgd door een punt. [8]
 • Voorbeeld: American Psychiatric Association.
APA
Geef het jaar van publicatie tussen haakjes op. Typ een spatie na de periode die volgt op de naam van de auteur en typ het jaar 2013 tussen haakjes. Dit is het jaar van publicatie voor de DSM-V. Plaats een punt onmiddellijk na de sluitende haakjes. [9]
 • Voorbeeld: American Psychiatric Association. (2013).
APA
Typ de titel van de handleiding cursief. De titel van de handleiding volgt het jaar van publicatie als het volgende element van uw bibliografische bronvermelding. Gebruik zin-hoofdletters en gebruik alleen het eerste woord van de titel als hoofdletter. Volg de titel met het nummer van de editie tussen haakjes. Schrijf het editie nummer niet cursief. Plaats een punt onmiddellijk na de sluitende haakjes. [10]
 • Voorbeeld: American Psychiatric Association. (2013). Diagnostische en statistische handleiding van psychische stoornissen (5e ed.).
APA
Sluit uw citaat af met publicatie-informatie. Het laatste deel van je bibliografische citaat vermeldt de locatie van de uitgever samen met de naam van de uitgever. Aangezien de uitgever van de DSM-V dezelfde is als de auteur, gebruikt u eenvoudigweg het woord "Auteur" in plaats van de naam van de vereniging te herhalen. [11]
 • Voorbeeld: American Psychiatric Association. (2013). Diagnostische en statistische handleiding van psychische stoornissen (5e ed.).
APA
Verwijs naar de DSM-V in tekst met een haakje. De APA gebruikt citaten uit de auteur tussen haakjes om verwijzingen in de tekst van uw paper te citeren. Gebruik in het geval van de DSM-V gewoon de naam van de vereniging gevolgd door een komma, waarna het jaar van de 5e editie werd gepubliceerd. [12]
 • Voorbeeld: (American Psychiatric Association, 2013)

AMA

AMA
Begin met de naam van de auteur. Voor de DSM-V wordt de American Psychiatric Association beschouwd als de auteur van de handleiding. In de AMA-citatiestijl wordt de auteur als eerste vermeld in bibliografische citaties, gevolgd door een punt. [13]
 • Voorbeeld: American Psychiatric Association.
AMA
Geef de titel van de handleiding en het nummer van de editie op. Typ een spatie na de periode die volgt op de auteur en typ de volledige titel van de DSM-V cursief. Gebruik hoofdletters in de stijl van een titel, waarbij alle zelfstandige naamwoorden in de titel een hoofdletter krijgen. Plaats een punt achter de titel en typ het nummer van de editie zonder cursief. [14]
 • Voorbeeld: American Psychiatric Association. Diagnostische en statistische handleiding voor geestelijke aandoeningen. 5e ed.
AMA
Geef publicatie-informatie voor de handleiding. Typ achter de titel en het nummer van de editie de locatie waar de handleiding is gepubliceerd. Plaats een komma en vervolgens de naam van de uitgever. Volg de naam van de uitgever met een puntkomma en typ het jaar van publicatie. Beëindig je citaat met een punt. [15]
 • Voorbeeld: American Psychiatric Association. Diagnostische en statistische handleiding voor geestelijke aandoeningen. 5e ed. Washington DC: 2013.
AMA
Gebruik superscriptnummers in de tekst om naar uw referenties te verwijzen. Voor AMA-stijl worden afzonderlijke citaten in de tekst niet gebruikt. Uw bibliografie of referentielijst is eerder genummerd. Superscriptnummers in uw tekst verwijzen naar het specifieke nummer van het volledige citaat. [16]
 • Voorbeeld: volgens de American Psychiatric Association lijdt 3 tot 7 procent van alle schoolgaande kinderen aan ADHD.1
 • Over het algemeen wordt uw referentielijst geordend op basis van wanneer de bron voor het eerst wordt genoemd of in uw tekst wordt gebruikt. Hetzelfde superscriptnummer wordt dan in uw hele tekst gebruikt om naar dezelfde bron te verwijzen.
benumesasports.com © 2020